Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Contact

 

Kwaliteit

 

Nieuws

 

Dossiers

 

Links

 

Zoeken

 

 

Nieuws


18 juni 2010

Subsidie voor dure woningen

De regering geeft 100 miljoen subsidie voor de bouw van 15000 koophuizen en duurdere huurwoningen. Gemeenten konden de subsidie aanvragen voor projecten die door de crisis waren stilgevallen. Het kabinet gaf al twee keer eerder zo'n subsidie.

Beluister de nieuwsuitzending op BNR Nieuwsradio

Beluister een uitzending van Kees de Kort op BNR Nieuwsradio

Beluister een andere uitzending van Kees de Kort op BNR Nieuwsradio

De Nederlandse schuldenberg groter dan PIIGS

Nederland heeft 's Werelds grootste hypotheekschuld

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

Permanente link


18 juni 2010

Ontslag werknemer met lichamelijke beperkingen

Bij een ontslag van een vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbare, boventallige werknemer, mag in beginsel een extra inspanning worden verwacht om de werknemer elders binnen hem vertrouwd concern te herplaatsen. Dat komt naar voren uit een uitspraak van de Hoge Raad van 21 mei 2010.

Permanente link


29 april 2010

Geen lening meer voor huiseigenaar?

Veel huiseigenaren met een hypotheek en een modaal inkomen kunnen misschien binnenkort geen geld meer lenen voor grote aankopen zoals een auto. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een plan van de Autoriteit Financiële Markten om consumenten te behoeden voor hoge schulden.

Zie hier het oorspronkelijke artikel

Zie hier het artikel op HMZ

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

permanente link


27 april 2010

Gratis echtscheiding voor vrouwen?

Het maandblad Glossy biedt in samenwerking met het Amsterdamse advocatenkantoor Teurlings en Ellens een mogelijkheid om een gratis echtscheiding winnen. Of het hier gaat om een actie die exclusief voor vrouwen bestemd is, dan wel of ook mannen er gebruik van kunnen maken, is niet helemaal duidelijk, maar de woorden "het magazine geeft vrouwen die al langer met het idee rondlopen om hun huwelijk te ontbinden nu de kans die stap te nemen" wijzen er op dat het hier gaat om een actie die op vrouwen is gericht.

Echtscheiding kado bij glossy - Volkskrant

Glossy kopen? Echtscheiding gratis!

>>>>

Maandblad Glossy biedt gratis echtscheiding aan

permanente link


26 april 2010

Bijna ten onrechte veroordeeld wegens kinderporno

Een man kocht in Venezuela een dvd van een pornoster. In Puerto Rico werd hij vervolgens gearresteerd wegens bezit van kinderporno. Een donatiefunctionaris en een kinderarts getuigden dat de dame op de dvd beslist nog geen 18 was, totdat de actrice persoonlijk naar Puerto Rico vloog om haar paspoort te laten zijn. Zij bleek 19 jaar te zijn.

Beluister het interview op BNR Nieuwsradio

Valse aangiften en justitiële blunders

permanente link


22 april 2010

Meer huurachterstanden

Steeds meer huurders van woningen hebben huurachterstanden. Vanmorgen, 22 april 2010, was hierover een interview met Henk Keizer, voorziter van deurwaardersketen GGN, te beluisteren.

Beluister hier de uitzending op BNR Nieuwsradio

Makelaars willen geld voor sloopfonds

Huizenkopers in de wsnp

Nederlanders diep in de schulden

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

permanente link


19 april 2010

Herziening sociale zekerheid

Mogelijkerwijs komt er een grote herziening van het sociale zekerheidsstelsel. Daarbij worden verschillende soorten uitkeringen misschien vervangen door een soort uitkering, waarbij de uitvoering in handen komt bij de gemeenten, zoals dat nu al met de bijstandsuitkeringen het geval is. Dit leidt Binnenlands Bestuur af uit de verkiezingsprogramma's van diverse partijen. Als het aan de PvdA ligt zou ook het salaris in de sociale werkvoorziening omlaag gaan.

Zie hier het oorspronkelijke artikel

permanente link


3 april 2010

Duur huwelijksfeest: geen schuldsanering

Een van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te worden toegelaten tot de schuldsanering (wsnp) is dat de aanvrager ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten gedurende de laatste vijf jaar te goeder trouw is geweest. Als er gedurende de laatste vijf jaar uitgaven gedaan zijn die niet noodzakelijk waren in plaats van af te lossen op bepaalde schulden, kan daaruit volgen dat de aanvrager ten aanzien van het onbetaald laten van die schulden niet te goeder trouw is geweest. Dit was het geval waarin de Hoge Raad op 26 maart 2010 uitspraak heeft gedaan.

De uitspraak vindt u hier.

permanente link


2 april 2010

Code voor claimstichtingen?

In aflevering 4 van het Advocatenblad van 2010, de aflevering van 26 maart 2010, staat op bladzijde 134 een artikel met de titel "Code voor claimstichtingen lijkt in behoefte te voorzien". In het artikel wordt gesteld dat een advocaat Jurjen Lemstra en een communicatieadviseur Rob Okhuijsen een concept Claimcode voor claimstichtingen gepresenteerd hebben. Volgens het artikel bestaat de code uit zes beginselen waaraan stichtingen die zich inzetten voor collectieve belangenbehartiging voor gedupeerden, zich zouden moeten conformeren. De stichting moet een raad van toezicht hebben, er moeten ten minste drie bestuursleden zijn die aan bepaalde eisen voldoen, de boekhouding moet door een accountant gecontroleerd worden enz. Met verwijzing naar een paneldiscussie en reacties uit de zaal, wordt gesteld dat de code in een behoefte zal voorzien, maar wie de genodigden waren en van wie die reacties uit de zaal kwamen en wie de genodigden waren, is minder duidelijk. Was de vastgoedsector in de zaal goed vertegenwoordigd? In dit verband mag het opmerkelijk heten dat het vermijden van belangenverstrengeling als een reden voor de gedragscode wordt genoemd. De initiatiefnemers gaan zich met dit plan wenden tot de betrokken bewindspersonen. Als wij in aanmerking nemen dat - inmiddels ex - minister Eberhard van der Laan 31 miljoen euro beschikbaar wilde stellen voor het kopen van woningen in o.a. Noord Oost Groningen teneinde deze te kunnen slopen en als wij er rekening mee houden dat de makelaars ook wel een kans maken met hun plan voor een sloopfonds, zullen wij er ernstig rekening mee moeten houden dat ook de initiatiefnemers van dit plan een kans maken.

Audit voor leedstichtingen en auditleed

Nieuw Ganzedijk of nieuwe van der Laanwijken?

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

permanente link


11 maart 2010

Makelaars willen geld voor sloopfonds

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil dat de overheid geld beschikbaar stelt om woningen in krimpgebieden te slopen. Doel zou zijn het voorkomen van leegstand en verloedering en het voorkomen van prijsdaling van de overige woningen. Het sloopfonds zou gevuld moeten worden door partijen die belang hebben bij waardebehoud van het vastgoed. Dat zijn dus de partijen die er financieel belang bij hebben dat (huur- en koop)woningen duur blijven. Daarbij denkt de NVM aan banken, woningcorporaties, particuliere eigenaren en woningcorporaties. Lees verder>>


18 februari 2010

Huizenkopers in de wsnp

De gemeente den Haag gaat huizenkopers die door een te hoge hypotheek in financiële moeilijkheden zijn gekomen en daardoor hun huis kwijt dreigen te raken, helpen. De Gemeentelijke Kredietbank neemt dan de hypotheek van de oorspronkelijke hypotheekverstrekker, de bank, over en betaalt aan de bank de executiewaarde van het huis. Als tegenprestatie vraagt de gemeente de bank de restvordering kwijt te schelden. Of dat laatste nodig is, is de vraag, .... Lees verder>>

 

>>>


19 januari 2010

Kamervragen over zelfstandigen die aankloppen bij voedselbanken

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over zelfstandigen zonder personeel - zzp'ers - die aankloppen bij voedselbanken omdat zij financieel niet meer rond kunnen komen. Daarbij komt ook ter sprake ... Lees verder>>


15 januari 2010

Onrust over alternatieve "rechtbank"

De alternatieve "rechtbank" e-court heeft tot onrust geleid. Er zijn al vragen in de Tweede Kamer over gesteld en de Raad voor de Rechtspraak heeft er uitdrukkelijk afstand van genomen. Gaat het hier om een illegale activiteit? Nee. Wij hebben hier te maken met arbitrage. Arbitrage is geregeld in artikel 1020 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit betekent o.a. dat een behandeling door e-court alleen mogelijk is als beide partijen daarmee instemmen.

Wat is er dan mis met de alternatieve "rechtbank"? Lees verder>>


31 december 2009

Audit voor leedstichtingen en auditleed

Na de roep om een audit voor dierenactivisten heeft inmiddels ook de roep om een audit voor leedstichtingen geklonken. Waar de roep om een audit voor dierenactivisten afkomstig was van minister ter Horst, is de roep om een audit voor leedstichtingen afkomstig van een advocaat, Jurjen Lemstra, die bestuurslid is van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Deze stichtingen zijn partij bij de zgn. Duisenbergregeling, die bui uitspraak van het Hof te Amsterdam van 25 januari 2007, LJN: AZ7033, verbindend is verklaard. Lees verder>>


2 december 2009

Nederlanders diep in de schulden

De Nederlandse huishoudens hebben naar schatting in totaal ongeveer 800 miljard euro aan schulden. Bij een inwoneraantal van 16.573.889 is dat gemiddeld ruim 48000 euro per Nederlander. Overigens bestaat het grootste deel van deze schulden uit hypotheekschulden.

Lees verder>>


16 november 2009

Nieuw Ganzedijk of nieuwe van der Laanwijken?

Minister Eberhard van der Laan gaat 31 miljoen euro beschikbaar stellen voor het kopen van woningen in Noord Oost Groningen teneinde deze te kunnen slopen. Als doel wordt genoemd "de woningmarkt vlot te trekken". Het lijkt er op neer te komen dat het de bedoeling is het tekort aan woningen te handhaven of te vergroten teneinde op die manier de niet gesloopte woningen hun waarde te laten behouden of in waarde te laten stijgen. Ook voor Zeeuws Vlaanderen en Zuid Limburg zijn er dergelijke plannen. Lees verder>>


Nieuwsarchief