Advocatenkantoor Nass

11 maart 2010

Makelaars willen geld voor sloopfonds

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil dat de overheid geld beschikbaar stelt om woningen in krimpgebieden te slopen. Doel zou zijn het voorkomen van leegstand en verloedering en het voorkomen van prijsdaling van de overige woningen. Het sloopfonds zou gevuld moeten worden door partijen die belang hebben bij waardebehoud van het vastgoed. Dat zijn dus de partijen die er financieel belang bij hebben dat (huur- en koop)woningen duur blijven. Daarbij denkt de NVM aan banken, woningcorporaties, particuliere eigenaren en woningcorporaties. De NVM wil dat de overheid de gelden die afkomstig zijn van de overdrachtsbelasting beschikbaar stelt voor het sloopfonds.

Van een kredietcrisis lijken de makelaars nog nooit te hebben gehoord.

Iets voor de mededingingsautoriteit?

Zie hier het oorspronkelijke artikel

Nieuw Ganzedijk of nieuwe van der Laanwijken?

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet