Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Contact

 

Kwaliteit

 

Nieuws

 

Dossiers

 

Links

 

Zoeken

 

 

 

Links

Hieronder vindt U links naar juridische informatie op deze site en andere sites 

 1. Wetgeving

 2. Diverse wetten en regelingen
 3. Jurisprudentie
 4. Andere sites met juridische informatie
 5. Sites van belangrijke overheidsinstellingen
 6. Sites van wetenschappelijke instellingen
 7. Beroepsorganisaties
 8. Bijzondere onderwerpen (dossiers)
 9. Alimentatie
 10. Sites over snelheidscontrole
 11. Wettelijk vastgestelde bedragen
 12. Wetenschappelijke instellingen
 13. Online rekenprogramma's


Wetgeving

wetten.nl

De website van de overheid met wetteksten.

Nederlandse wetgeving

Hier zijn veel wetteksten te vinden. Let op: wetten kunnen verouderd zijn.

Officiële publicaties op Internet

Hier vindt U alles of het belangrijkste wat verschijnt in Staatsblad, Kamerstukken, Staatscourant enz. Geen toelichting of commentaar. Wel uitgebreide zoekmogelijkheden. Voor het lezen van deze bestanden hebt U Acrobat Reader nodig. Deze kunt U hier downloaden.

Wetgevingsindex België Een zoekmachine voor Belgische wetgeving


Jurisprudentie

rechtspraak.nl

Hier vindt U uitspraken van de Hoge Raad en alle andere rechterlijke instanties. Geen toelichting of commentaar. Wel uitgebreide zoekmogelijkheden. Ook vindt U hier de adressen en andere gegevens van alle rechterlijke instanties.

Juridat

De website van de rechterlijke macht in België met o.a. jurisprudentie.


Belangrijke overheidsinstellingen

De Nationale Ombudsman

Europese Unie

Europese Hof van Justitie

Raad van State

Commissie gelijke behandeling

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Autoriteit financiële markten

Opta

College Bescherming Persoonsgegevens de opvolger van de Registratiekamer


Andere sites met juridische informatie

Tweede Kamer

Juridisch Wetenschappelijk Bureau

Instituut voor Informaticarecht

Artikel over vermogensrechtelijke status domeinnaam

Schuldsanering natuurlijke personen


Beroepsorganisaties

Nederlandse Orde van Advocaten De site van de Nederlanse Orde van Advocaten, de officiële organisatie waarbij alle advocaten in Nederland verplicht zijn aangesloten.

Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten De enige Nederlandse belangenorganisatie voor advocaten.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Raad voor de journalistiek De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten en niet of niet alleen de gang naar de rechter wenen.


Snelheidscontroles

Aangekondigde controles op verkeershandhaving.nl

Snelheidscontroles.com

Flitspaal.nl

Flitsservice


Bijzondere onderwerpen

Strafdossier vuurwerkramp Enschede

e-mailgeheim op werkplek?

In hoeverre mag een werknemer de computer van zijn wekgever gebruiken voor privé doeleinden? Mag de werkgever de e-mail van de werknemer controleren en cointroleren welke websites hij op de computer van de werkgever bezocht heeft? Lees verder op de site van het Instituut voor Informatierecht>>


Alimentatie

Werkgroep alimentatienormen - rechtspraak.nl

Alimentatienormen 2007


Diverse wetten en regelingen

Vreemdelingenwet 2000

Vreemdelingenbesluit

Gevolgen inwerkingtreding Vreemdelingenwet 2000

Richtlijn voor strafvordering vuurwerkovertredingen

CAO's in Nederland


Wettelijk vastgestelde bedragen

Minimumlonen per 1 januari 2008

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2008


Wetenschappelijke instellingen

Instituut voor Informaticarecht


Online rekenprogramma's

Wettelijke rente

Indexering (verhoging) alimentatie