Advocatenkantoor Nass

16 november 2009

Nieuw Ganzedijk of nieuwe van der Laanwijken?

Minister Eberhard van der Laan gaat 31 miljoen euro beschikbaar stellen voor het kopen van woningen in Noord Oost Groningen teneinde deze te kunnen slopen. Als doel wordt genoemd "de woningmarkt vlot te trekken". Het lijkt er op neer te komen dat het de bedoeling is het tekort aan woningen te handhaven of te vergroten teneinde op die manier de niet gesloopte woningen hun waarde te laten behouden of in waarde te laten stijgen. Ook voor Zeeuws Vlaanderen en Zuid Limburg zijn er dergelijke plannen. Overigens is niet geheel duidelijk of het genoemde bedrag alleen voor Noord Oost Groningen of voor alle drie de genoemde gebieden bestemd is.

Van der Laan en de regering lijken in ieder geval weinig van de kredietcrisis geleerd te hebben.

Miljoenen voor sloop in Noordoost-Groningen - Huizenmarkt Zeepbel

Wonen in Duitsland, verhuizen naar Duitsland

Van der Laan in voetspoor Vogelaar

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet