Advocatenkantoor Nass

18 februari 2010

Huizenkopers in de wsnp

De gemeente den Haag gaat huizenkopers die door een te hoge hypotheek in financiële moeilijkheden zijn gekomen en daardoor hun huis kwijt dreigen te raken, helpen. De Gemeentelijke Kredietbank neemt dan de hypotheek van de oorspronkelijke hypotheekverstrekker, de bank, over en betaalt aan de bank de executiewaarde van het huis. Als tegenprestatie vraagt de gemeente de bank de restvordering kwijt te schelden. Of dat laatste nodig is, is de vraag, want de huizenkoper komt vervolgens in de wsnp. Wie in de wsnp zit krijgt een bewindvoerder en moet geurende drie jaar rond komen van in het algemeen 90% van de bijstandsnorm en aan een aantal andere verplichtingen voldoen. Indien de schuldenaar al deze verplichtingen is nagekomen, krijgt de schuldenaar een "schone lei" wat betekent dat de schuldenaar daarna van de schulden, voor zover die al voor de aanvang van de schuldsanering bestonden, af is. De gemeentelijke kredietbank verstrekt vervolgens een nieuwe, lagere hypotheek. Daarbij is het kennelijk de bedoeling dat enerzijds de nieuwe hypotheekschuld buiten de schuldsanering valt en anderzijds het huis niet hoeft te worden verkocht. Als voordelen worden genoemd dat de huizenkopers geen beroep hoeven te doen op de noodopvang en de sociale huisvesting. Hoewel dat niet als reden genoemd wordt, zal ongetwijfeld een rol spelen dat zij zich minder snel tot Hypotheekleed zullen wenden. Banken en gemeenten zijn enthousiast. Ook minister van der Laan is enthousiast.

>>>

Zie hier het oorspronkelijke artikel

Beluister hier een uitzending op BNR Nieuwsradio

Wsnp en koopwoning

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

Nieuw Ganzedijk of nieuwe van der Laanwijken?

Hypotheekleed

SASH

SSP