Advocatenkantoor Nass

3 april 2010

Duur huwelijksfeest: geen schuldsanering

Een van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te worden toegelaten tot de schuldsanering (wsnp) is dat de aanvrager ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten gedurende de laatste vijf jaar te goeder trouw is geweest. Als er gedurende de laatste vijf jaar uitgaven gedaan zijn die niet noodzakelijk waren in plaats van af te lossen op bepaalde schulden, kan daaruit volgen dat de aanvrager ten aanzien van het onbetaald laten van die schulden niet te goeder trouw is geweest. Dit was het geval waarin de Hoge Raad op 26 maart 2010 uitspraak heeft gedaan.

De uitspraak vindt u hier.