Advocatenkantoor Nass

2 april 2010

Code voor claimstichtingen?

In aflevering 4 van het Advocatenblad van 2010, de aflevering van 26 maart 2010, staat op bladzijde 134 een artikel met de titel "Code voor claimstichtingen lijkt in behoefte te voorzien". In het artikel wordt gesteld dat een advocaat Jurjen Lemstra en een communicatieadviseur Rob Okhuijsen een concept Claimcode voor claimstichtingen gepresenteerd hebben. Volgens het artikel bestaat de code uit zes beginselen waaraan stichtingen die zich inzetten voor collectieve belangenbehartiging voor gedupeerden, zich zouden moeten conformeren. De stichting moet een raad van toezicht hebben, er moeten ten minste drie bestuursleden zijn die aan bepaalde eisen voldoen, de boekhouding moet door een accountant gecontroleerd worden enz. Met verwijzing naar een paneldiscussie en reacties uit de zaal, wordt gesteld dat de code in een behoefte zal voorzien, maar wie de genodigden waren en van wie die reacties uit de zaal kwamen en wie de genodigden waren, is minder duidelijk. Was de vastgoedsector in de zaal goed vertegenwoordigd? In dit verband mag het opmerkelijk heten dat het vermijden van belangenverstrengeling als een reden voor de gedragscode wordt genoemd. De initiatiefnemers gaan zich met dit plan wenden tot de betrokken bewindspersonen. Als wij in aanmerking nemen dat - inmiddels ex - minister Eberhard van der Laan 31 miljoen euro beschikbaar wilde stellen voor het kopen van woningen in o.a. Noord Oost Groningen teneinde deze te kunnen slopen en als wij er rekening mee houden dat de makelaars ook wel een kans maken met hun plan voor een sloopfonds, zullen wij er ernstig rekening mee moeten houden dat ook de initiatiefnemers van dit plan een kans maken.