Advocatenkantoor Nass

31 december 2009

Audit voor leedstichtingen en auditleed

Na de roep om een audit voor dierenactivisten heeft inmiddels ook de roep om een audit voor leedstichtingen geklonken. Waar de roep om een audit voor dierenactivisten afkomstig was van minister ter Horst, is de roep om een audit voor leedstichtingen afkomstig van een advocaat, Jurjen Lemstra, die bestuurslid is van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Deze stichtingen zijn partij bij de zgn. Duisenbergregeling, die bui uitspraak van het Hof te Amsterdam van 25 januari 2007, LJN: AZ7033, verbindend is verklaard. Over de vraag of de gedupeerden hier blij mee moeten zijn en of zij hiermee krijgen waar zij recht op hebben, ... Lees verder op Bureaucratie in de advocatuur >>