Advocatenkantoor Nass

5 oktober 2010

Wraking Wilders afgewezen

De wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam heeft het verzoek tot wraking van de rechters in de strafzaak Wilders op 5 oktober 2010 afgewezen.

Aanleiding tot de wraking was dat Wilders uit de woorden van de voorzitter “De rechtbank heeft het dossier gelezen en leest ook kranten en kijkt tegenwoordig ook TV. U wordt nog wel eens verweten, door anderen, dat u goed bent in het poneren van stellingen, maar de discussie uit de weg gaat. Het lijkt er een beetje op dat u dat nu ook weer doet. “ meende te kunnen afleiden dat de schijn van partijdigheid zou zijn gewekt. Wilders merkte daarover op dat het leek of hij tegenover een collega van D66 stond. De wrakingskamer was van oordeel dat de woorden die de voorzitter in de laatste zinsnede van zijn uitlating heeft gebruikt zijn, waarschijnlijk gaat het om de woorden “Het lijkt er een beetje op dat u dat nu ook weer doet”, ongelukkig geformuleerd waren, doch oordeelde ook dat de gebruikte woorden geen uitzonderlijke omstandigheid vormden waaruit een objectief gerechtvaardigd vermoeden valt af te leiden dat de rechter(s) bij het nadere onderzoek ter zitting vooringenomen zal/zullen zijn. Wilders zal dus met dezelfde rechters verder moeten. De uitspraak vindt u hier.