Advocatenkantoor Nass

7 september 2015

Woonadres en bijstand

Als iemand geen woonadres of geen inkomsten heeft is het lastig het leven weer op de rails te krijgen en de sociale dienst maakt het er niet makkelijker op. Als u bijstand aanvraagt, is het van belang dat u uw hoofdverblijf hebt op uw woonadres, ook als er nog geen mogelijkheid is om er op een fatsoenlijke manier te wonen. Dat komt weer eens naar voren in deze uitspraak:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:2972