Advocatenkantoor Nass

27 augustus 2010

Themacontrole waterproef

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt dient de gemeente in te lichten over alles wat van belang is voor de beoordeling van het recht op bijstand. Dat betekent o.a. dat hij of zij op het opgegeven adres moet wonen. In het kader van een themacontrole “Waterproef” zijn door het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Utrecht- Gooi en Vechtstreek bestanden van adressen met laag waterverbruik gekoppeld aan bestanden van door de diverse gemeenten in de provincie Utrecht verstrekte uitkeringsadresgegevens. Als in een woning geen of erg weinig water wordt gebruikt, kan daaraan de conclusie worden getrokken dat degene die daar ingeschreven staat en een bijstandsuitkering ontvangt, daar niet woont, wat kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep komt naar voren dat dit mag.

U bent gewaarschuwd!