Advocatenkantoor Nass

27 juli 2010

Minder geld voor bijstand

Gemeenten krijgen van het rijk minder geld voor bijstandsuitkeringen. Als reden wordt genoemd dat het CPB nu minder werklozen verwacht dan eind vorig jaar. Eerder, in oktober 2009, had het kabinet de onzekere economische omstandigheden al als reden genoemd waarom het budget lager zou uitvallen.

Zie hier het oorspronkelijke artikel