Advocatenkantoor Nass

1 juli 2010

Meldingsplicht betalingsonmacht

Vanaf 4 juli 2010 eist de belastingdienst dat bestuuders en vertegenwoordigers van vennootschappen een schriftelijke melding aan de belastingdienst doen als zij omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd kunnen betalen. Als hieraan niet voldaan wordt, kan dat tot gevolg hebben dat de nalatige bestuurders moeten bewijzen dat de betalingsonmacht niet aan hen te wijten is.

Zie hier het oorspronkelijke artikel