Advocatenkantoor Nass

Jaarvergadering BOA 2010

Op 1 oktober 2010 vond de jaarlijkse vergadering van de BOA, de Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten, plaats. De bij gelegenheid van deze vergadering door de voorzitter, Frans van Velsen, gehouden jaarrede, kan bijdragen tot meer inzicht in de steeds verder gaande roep om meer toezicht, overheidsbemoeienis en bureaucratie, de zogenaamde "voorrechten" van de advocatuur en, misschien het belangrijkste, ... Lees verder op Bureaucratie in de advocatuur>>