Advocatenkantoor Nass

11 juni 2012

Indienen van beroepsschriften per fax

Indienen van beroepsschriften in bestuursrechtelijke zaken kan per fax. – niet per e-mail – maar dan moet het beroepsschrift uiteraad wel aan het juiste faxnummer, het faxnummer van de rechterlijke instantie waar het beroep wordt ingesteld, worden verzonden.

In een uitspraak van 7 juni 2012 oordeelde de Centrale Raad van Beroep over een verzet tegen een uitspraak waarbij een bij de Centrale Raad van Beroep ingesteld hoger beroep niet ontvankelijk was verklaard omdat het beroepsschrift niet tijdig was ingediend. Het verzet werd gegrond verklaard omdat de mogelijkheid bestond dat het verzet binnen de termijn was ingediend bij het faxnummer van de Centrale Raad van Beroep en niet een van de faxnummers van de griffie van de Centrale Raad van Beroep. Dit betekent dat instellen van hoger beroep wel mogelijk is via het faxnummer van de Centrale Raad van Beroep, maar niet via dat van de griffie van de Centrale Raad van Beroep.

Hier wordt als faxnummer van de Centrale Raad van Beroep genoemd (030) 850 21 98 en worden als faxnummers van de griffie twee andere faxnummers genoemd.