Advocatenkantoor Nass

7 maart 2012

Gratis achter de bar staan: geen bijstand

Wie van een bijstandsuitkering afhankelijk is, doet er verstandig aan alles achterwege te laten wat aangemerkt kan worden als werk waarvoor betaald zou kunnen worden. Dit kwam recent weer eens naar voren uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 15 februari 2012, LJN BV7775 . Appellante stond wel eens achter de tapkast in een café en werd er niet voor betaald. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat het hier gin gom werkzaamheden die op geld waardeerbaar zijn en van appellante verlangd had kunnen worden een tegenprestatie – lees betaling – te bedingen. De gemeente mocht de bijstandsuitkering beëindigen.