Advocatenkantoor Nass

21 januari 2015

Geld lenen voor levensonderhoud?

Iemand die in zijn levensonderhoud voorziet door leningen aan te gaan heeft in het algemeen geen recht op bijstand. Dat zal het voor degene die het geld uitleent niet makkelijker maken het geld ooit nog terug te krijgen en zal daardoor het aangaan van leningen voor levensonderhoud niet makkelijker maken. Bij een bank kan je het hoe dan ook vergeten. Dat kan anders zijn als hard wordt aangetoond dat bij de ontvangst van het geld en dus niet later, is afgesproken dat het een lening betreft en dus moet worden terugbetaald en dat dus niet pas achteraf is afgesproken dat het een lening betreft. Dit wordt bevestigd door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 december 2015.

Als men een dergelijke lening wil sluiten, is het het beste dat dit bij het aangaan van de lenign in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd en dat daarin ook wordt opgenomen of rente over de lening verschuldigd is en zo ja tot welk bedrag. Dit geeft degene die het geld uitleent de grootste zekerheid het geld terug te krijgen en vergroot voor degene die het geld leent de kans dat het lukt om aan te tonen dat bij de ontvangst van het geld en dus niet later, is afgesproken dat het een lening betreft en dus moet worden terugbetaald en dat dus niet pas achteraf is afgesproken dat het een lening betreft.