Advocatenkantoor Nass

11 april 2016

Bijstand tijdens renovatie woning?

Het niet doen van mededeling van het tijdelijk niet op het eigen woonadres verblijven in verband met een renovatie werd in deze uitspraak door de Centrale Raad van Beroep niet aangemerkt als schending van de inlichtingenplicht. Toch is het, voor wie een bijstandsuitkering heeft, verstandig de sociale dienst hiervan in kennis te stellen. De Centrale Raad van beroep zegt hierover letterlijk: “Hoewel het appellant onder de gegeven omstandigheden niet had misstaan het college tijdig en volledig in kennis te stellen van de renovatie van zijn woning en zijn tijdelijke verblijf elders, kan appellant niet met recht worden tegengeworpen dat hij in de periode van 16 juli 2012 tot 27 september 2012 zijn inlichtingenverplichting, voor zover die ziet op zijn woonadres, niet is nagekomen.”.

Zie hier de uitspraak :