Advocatenkantoor Nass

20 november 2023

Melding niet bewezen

Als je bijstand ontvangt of het aangevraagd ben je verplicht alles wat gevolgen voor de uitkering kan hebben te melden. Maar hoe doe je dat? Hoe bewijs je dat je gemeld hebt dat je werkzaamheden hebt verricht of dat er iets op je bankrekening is bijgeschreven? Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 oktober 2023 blijkt opnieuw dat melden alleen niet genoeg is. Vraag ook om een schriftelijk bewijs van de melding. Dien zo nodig een klacht in als je dat schriftelijke bewijs niet krijgt. Zie hier de uitspraak

Meer informatie