Advocatenkantoor Nass

12 september 2023

Verwervingskosten

Hebt u een bijstandsuitkering en hebt u daarnaast inkomsten? Dan moet u die inkomsten melden en komen die in mindering op uw uitkering. Moet u kosten maken om die inkomsten te verwerven? Verwacht u dat die kosten in mindering komen op het bedrag dat op uw uitkering wordt ingehouden? Vergeet het maar. Kosten die u moet maken om inkomsten te verwerven, worden verwervingskosten genoemd en komen niet in mindering op de bedragen die op uw uitkering worden ingehouden. Als u een bijstandsuitkering hebt en kosten maakt om aanvullende inkomsten te verwerven, schiet u er dus altijd bij in. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak.