Advocatenkantoor Nass

21 juni 2022

Gokactiviteiten

Gokken in een casino is, evenals andere op geld waardeerbare activiteiten, niet verboden, maar moet gemeld worden, zodat het college kan onderzoeken of daarmee inkomsten worden verworven en tot welk bedrag. De gemeente kan dat bedrag dan inhouden op de bijstandsuitkering. Houd er rekening mee dat gewonnen bedragen, als je die netjes meldt, op de uitkering worden ingehouden maar dat verloren bedragen niet worden gecompenseerd of in mindering gebracht op de gewonnen bedragen. Hoewel het niet verboden is ga je er dus altijd op achteruit.

Betrokkene had in de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 augustus 2019 gegokt en geen administratie bijgehouden en de gokactiviteiten ook niet gemeld. Betrokkene moest daarom de hele bijstand over die periode tot een bedrag van € 8.137,26 terugbetalen. Houd er rekening mee dat er ook nog een boete bij kan komen. Ook kan het gevolg zijn dat je geen aanspraak meer kunt maken op schuldhulpverlening. Zie artikel 3 lid 3 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, “of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd”. Zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:909 .