Advocatenkantoor Nass

12 november 2020

Motie recht op vergissen

Op 3 november 2020 hebben CDA, CU, DENK en VVD (!), in de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven een motie ingediend waarin werd uitgelegd dat een fout maken menselijk is en iedereen kan overkomen zonder dat direct sprake is van kwaadwilligheid en gevraagd werd een mogelijkheid om het recht om je te mogen vergissen in te voeren. Daarin worden zowel de bijstand als de toeslagenaffaire (kinderopvangtoeslag) genoemd. Deze motie werd ingetrokken nadat de wethouder, Y. Torunoglu, had toegezegd de geest van de motie te omarmen en de directeur sociaal domein te vragen of ze dit nadrukkelijk tijdens bijv. Een weekstart of via een interne nieuwsbrief kan communiceren zodat iedereen er goed van op de hoogte is.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/showdoc/action=view/id=12143/Ingetrokken_na_toezegging_Motie_B.M30_Recht_op_vergissen__CDA_.pdf

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=2aaa82000280800802822002029014d2