Advocatenkantoor Nass

17 maart 2020

Gevolgen van inwonen zoon en vriendin

Huurtoeslag moest worden terugbetaald. Daarnaast mocht de gemeente kostendelersregeling toepassen, wat betekende dat de bijstandsuitkering omlaag ging.

De CRvB oordeelde: Aan de kostendelersnorm ligt de gedachte ten grondslag dat onder andere huurkosten kunnen worden gedeeld met de medebewoners. Daarbij blijft buiten beschouwing of en op welke wijze de medebewoners inkomsten hebben om die huurkosten mede te dragen. Appellante wordt dus geacht haar huurkosten te hebben kunnen delen, vanaf 7 januari 2017 met B en vanaf 22 juli 2017 mede met A. Doordat zij wordt geacht aldus niet de gehele huur alleen te hoeven bekostigen, staat de kostendelersnorm als middel in verhouding tot het daarmee te bereiken doel, te weten afstemming van de bijstandsnorm op de behoeften van de betrokkene.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:178