Advocatenkantoor Nass

11 december 2019

Informatieplicht gemeente?

De informatie op deze pagina zou eigenlijk door de gemeente moeten worden verstrekt.

Is de gemeente verplicht de burger die bijstand aanvraagt vooraf behoorlijk te informeren?

De rechtbank Gelderland bij uitspraak van 8 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3552 onder punt 5.4, laatste volzin, aangegeven dat het college wel degelijk een informatieplicht naar de burger toe heeft, zij het dat die informatieplicht niet zo ver gaat dat bij aanvang van de uitkering alle mogelijke situaties die gemeld moeten worden, door verweerder, lees: de gemeente, uiteengezet moeten worden.