Advocatenkantoor Nass

30 november 2019

Dakloos en bijstand

Voor een dakloze is het verkrijgen van bijstand een moeilijke zaak. Het lijkt er op dat een dakloze voor elke dag vooraf zal moeten opgeven op welk adres hij gaat verblijven, zodat de gemeente op dat adres een huisbezoek of een controle kan uitvoeren. Gebruik maken van een daklozen opvang zoals ‘t Eindje wordt op die manier min of meer afgedwongen ook als daar objectief geen noodzaak toe bestaat.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3188

Zie ook hier