Advocatenkantoor Nass

2 juli 2019

Bijstand en koop en verkoop van auto's

Handel in auto's is een activiteit die van invloed kan zijn op het recht op bijstand en moet bij de gemeente gemeld worden, zodat de gemeente kan gaan beoordelen of dit een grond oplevert tot verlaging of beƫindiging van de bijstand.

Niet iedere aankoop of verkoop van een auto kan worden aangemerkt als handel in auto's. Wanneer is dat het geval?

Indien een persoon betrokken is geweest bij twee wijzigingen van de tenaamstelling van hetzelfde motorvoertuig binnen een betrekkelijk korte periode ten aanzien van diverse auto's, dan is aannemelijk dat met betrekking tot die auto's handelstransacties hebben plaatsgevonden. De datum van de tweede wijziging van de tenaamstelling, de datum met ingang waarvan een kenteken niet langer op naam van betrokkene stond geregistreerd, wordt als datum gehanteerd waarop de voor het recht op bijstand relevante transactie heeft plaatsgevonden..

Als je meerdere malen een auto hebt gekocht en binnen korte tijd weer hebt verkocht, zal dat worden aangemerkt als handel in auto's. Als er geen administratie van is bijgehouden kan dat een reden zijn om de bijstand in zijn geheel terug te vorderen, ook al gaat het om goedkope tweedehands auto's. Verklaringen over de aankoopprijs en verkoopprijs die achteraf opgesteld zijn, kunnen niet meer dienen tot bewijs dienen (zie punt 4.7).

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1850