Advocatenkantoor Nass

26 februari 2019

Kostendelersnorm toegepast: € 250,-- per maand geen commerciële huurprijs

Partijen waren het er over eens dat de in de huurovereenkomst van 13 oktober 2015 door eiser en [X] overeengekomen huurprijs van € 250,- geen commerciële huurprijs is. Daarom mocht de gemeente de kostendelersnorm toepassen: huurder en verhuurder werden geacht de kosten te kunnen delen. Dit kon niet meer worden veranderd door een latere huurverhoging met terugwerkende kracht. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4159