Advocatenkantoor Nass

23 november 2018

Verantwoording over voorziening in kosten bestaan voor aanvraag bijstand

Er zijn grenzen in de mate waarin van een vrager van bijstand kan worden verlangd dat hij verantwoording aflegt over de voorziening in de kosten van het bestaan voorafgaand aan de aanvraag. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3239