Advocatenkantoor Nass

22 november 2018

Terugvordering bijstand bij verkoop huis, schulden

Als na verkoop van een koophuis geld vrij komt dat boven het vrij te laten vermogen uit gaat, stopt de bijstand niet alleen, maar ook kan de eerder verleende bijstand tot het vrij te laten vermogen worden teruggevorderd op grond van artikel 58 lid 2 onder a van de Participatiewet.

Schulden kunnen bij vaststellen van het vermogen wel worden meegenomen (of dat vrijblijvend is, is niet helemaal duidelijk), maar dan moet betrokkene wel aannemelijk maken dat er een terugbetalingsverplichting aan is verbonden. Schulden aan familieleden worden gezien als “veelal” van vrijblijvende aard. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3263