Advocatenkantoor Nass

21 november 2018

Wijziging adres niet op juiste wijze doorgegeven

Betrokkene had nagelaten de gemeente te informeren over het feit dat zij niet meer op het eigen woonadres, het uitkeringsadres, kon verblijven. De melding aan de gemeentelijke begeleidingsinstantie (misschien zoiets als WIJEindhoven) is geen melding aan het dagelijks bestuur en is dus niet voldoende.

Dat betrokkene twee brieven waarin zij voor een gesprek werd opgeroepen niet heeft ontvangen en daardoor niet is verschenen, komt daarom voor haar rekening en risico. Hoe de melding wel had moeten worden gedaan, wordt niet dudielijk.

Gemeente mocht bijstand intrekken en terugvorderen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3294