Advocatenkantoor Nass

Inkomsten bij IOAW

Anders dan in de bijstand kunnen bij de IOAW inkomsten die de betrokkene niet daadwerkelijk ontvangt, maar waarover de betrokkene redelijkerwijs wel kan beschikken (had kunnen beschikken) maar niet daadwerkelijk ontvangt, zoals het geval kan zijn bij werkzaamheden die zonder betaling worden uitgevoerd, niet bij het bepalen van de hoogte van de uitkering worden betrokken. Dat kan alleen als het gaat om inkomsten die daadwerkelijk worden ontvangen. Dat kan worden afgeleid uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 11 september 2018.