Advocatenkantoor Nass

8 november 2018

Onduidelijk wat sociale dienst concreet verlangt

Als de sociale dienst verlangt dat aanvullende gegevens worden overgelegd en niet duidelijk is welke gegevens worden verlangd, is het niet voldoende contact op te nemen met het college – lees; de sociale dienst – om te vragen welke stukken ontbreken of wat concreet wordt verlangd. Het is nodig dat ook kan worden aangetoond dat geprobeerd is hierover contact op te nemen met de sociale dienst om duidelijkheid te krijgen over de vraag welke gegevens concreet worden verlangd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een aangetekend schrijven. Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2714