Advocatenkantoor Nass

11 oktober 2018

Geldt boeteformulier tevens als bezwaarschrift?

Een formulier dat is ingezonden naar aanleiding van een voornemen om een boete op te leggen, kan in bepaalde gevallen worden aangemerkt als een bezwaarschrift tegen een daarmee samenhangende beschikking, waarbij een uitkering met terugwerkende kracht is ingetrokken en wordt teruggevorderd. Of dat het geval kan zijn, lijkt te kunnen afhangen van de inhoud van wat er op dat formulier is aangegeven. Dit kan van belang zijn in gevallen waarin niet tijdig, dus niet binnen 6 weken na de beschikking, op de gebruikelijke wijze een bezwaarschrift is ingediend.

Zie ECLI:NL:CRVB:2018:2522