Advocatenkantoor Nass

29 juli 2017

Pas op met het opheffen van bankrekeningen

Zit je in de bijstand of moet je een bijstandsuitkering aanvragen en heb je een of meer bankrekeningen die niet noodzakelijk zijn? Dan ligt het voor de hand die op te heffen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Oppassen! Als een rekening is opgeheven is het soms moeilijk daar bankafschriften van te krijgen en dat kan tot grote problemen leiden. Zie deze uitspraak en met name punt 4.3.1