Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Nieuws

 

Links

 

10 maart 2005

Schadevergoeding na openbare beschuldiging verkrachting

Een fractievoorzitster van Groen Links in een gemeenteraad moet aan een fractievoorzitter van Gemeentebelangen in diezelfde gemeenteraad een voorschot op een schadevergoeding van 5000 euro betalen naar aanleiding van een in een radio-interview gedane beschuldiging van verkrachting. Dat volgt uit een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen van 8 maart 2005.

De fractievoorzitster van Groen Links had in het radio-interview verteld dat zij optrad als woordvoerster voor een vrouw die de fractievoorzitter van Gemeentebelangen van verkrachting beschuldigde.

De voorzieningenrechter gaf aan dat belangenafweging moet plaatsvinden tussen enerzijds de persoonlijke levenssfeer van eiser, de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, en zijn belang om niet in het openbaar te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdenkingen, en anderzijds de vrijheid van meningsuiting van gedaagde, de fractievoorzitster van Groen Links.

De voorzieningenrechter overwoog dat eiser, de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, als politicus en advocaat een bekend persoon is en zich daarom meer moet laten welgevallen dan een niet-publieke figuur, maar dat geldt niet voor de zeer laakbare handelingen waarvan hij werd beticht.

De voorzieningenrechter motiveert, mede aan de hand van de gevoerde verweren, uitvoerig waarom met de gewraakte uitlatingen in de pers geen redelijk doel is gediend.

Zie hier het oorspronkelijke artikel

Zie hier de uitspraak

update: 16 maart 2005