Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Nieuws

 

Links

 

24 april 2009

Meer controlemogelijkheden sociale dienst

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat de sociale dienst meer mogelijkheden moet bieden om door middel van huisbezoeken of de uitkeringstrekker wel recht heeft op de bijstandsuitkering die hij of zij ontvangt. Als de bijstandtrekker toestemming weigert, kan dat leiden tot halvering van de uitkering. Niet helemaal duidelijk is of het de bedoeling is dat de bijstandstrekker verplicht is op ieder gewenst moment de controlerende ambtenaren binnen te laten.

Nu is de situatie zo dat de bijstandstrekker de ambtenaren niet hoeft binnen te laten als er voorafgaand aan het huisbezoek geen aanleiding bestond om redelijkerwijs te twijfelen aan de juistheid of de volledigheid van door betrokkene verstrekte gegevens. In de huidige situatie moet de ambtenaren in dat geval mededelen dat de bijstandtrekker niet verplicht is de ambtenaar binnen te laten. Zie hiervoor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 8 juni 2007, LJN BA8377.

Zie hier het oorspronkelijke artikel