Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Nieuws

 

Links

 

19 augustus 2005

Beloning voor sloop betaalbare woningen

Directeuren van "sociale" woningverhuurders krijgen een hoger salaris als zij zorgen dat er veel betaalbare huurwoningen gesloopt wordt. Ook wordt hun salaris hoger als er veel dure nieuwe woningen gebouwd worden. Dat stelt de Volkskrant in een artikel "Sloopbonus voor directie van woningcorporaties". De Volkskrant geeft aan dat de gemiddelde salariskosten van de directeur in 2004 met 6 procent stegen en dat die stijging bij de grootste slopers van betaalbare woningen 8 procent bedroeg. De Volkskrant geeft aan dat de woningcorporaties de afgelopen 2 jaar 35000 woningen met een maandhuur van maximaal 326 euro hebben gesloopt. Doel van de regeling zou zijn het ondernemerschap van directeuren te stimuleren. Kennelijk wordt het slopen van betaalbare woningen gezien als een bewijs van goed ondernemerschap.

Volgens een artikel op de website van Aedes, de branchevereniging van woningbouwcorporaties, "Misleidende informatie in de Volkskrant - Aedes" noemt de voorzitter van Aedes, Willem van Leeuwen, de uitspraak van de Volkskrant dat er een relatie bestaat tussen de mate waarin de woningcorporatie woningen sloopt en de beloning van de directeur een "zieke suggestie". Van Leeuwen geeft daarbij aan dat directies van woningbouwcorporaties complexe zaken moeten oppakken zoals leefbaarheid van wijken. Opmerkelijk is dat hij wel "leefbaarheid van wijken" noemt, maar niet de woningnood. Vervolgens geeft hij aan dat minister Dekker 56 wijken in Nederland heeft aangewezen voor "herstructurering" en dat dat inderdaad betekent dat daar woningen worden gesloopt. " Waarom zou je de mate van ondernemend zijn niet mogen terugzien in de hoogte van een salaris?" zo vraagt de Aedes zich af. Het komt er op neer dat de hoogte van het salaris van de directeur van meer factoren afhankelijk is dan alleen de mate waarin de organisatie woningen sloopt. De Volkskrant heeft dan ook helemaal niet gezegd dat de mate waarin gesloopt wordt de enige factor is waarvan het salaris van de directeur afhangt. Er is dus niets misleidends aan de berichtgeving door de Volkskrant.

Desondanks noemt het artikel de berichtgeving van de Volkskrant "misleidend en op het onverantwoorde af". De Aedes zou zich beter eens kunnen gaan afvragen of het massale slopen van goedekope woningen terwijl de woningnood snel toeneemt niet op het onverantwoorde af is.

Aedes, de brancheorganisatie die voor de regeling verantwoordelijk zou zijn

Bezoek aan Nieuw Crooswijk - SP

"Stedebouwkundige vergissing"-> Sloop woningen Beethovenlaan Zwolle

update 1 juli 2006