Advocatenkantoor Nass

Dakloos en bijstand?

Een dak en thuisloze die bijstand aanvraag moet controleerbare gegevens verstrekken over zijn feitelijke verblijfplaats om de gemeente de gelegenheid te geven vast te stellen dat hij dakloos is en niet een vast hoofdverblijf heeft. Dat blijkt een heel moeilijke zaak. De enige manier zal vaak zijn gebruik maken van daklozenopvang. Zo wordt misbruik van de daklozenopvang door de overheid min of meer afgedwongen. Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Overigens betrof de laatste van deze twee uitspraken iemand die niet werd aangetroffen op een bankje in de buitenlucht waar hij kennelijk had opgegeven te slapen. Of dit betekent dat hij vooraf moest opgeven op welk bankje in de buitenlucht hij zou slapen en zo nee, hoe wij dat moeten zien, wordt niet echt duidelijk. Uit de andere uitspraak komt naar voren dat slapen bij vrienden of familie alleen kan als zij ermee instemmen dat de gemeente daarvan in kennis wordt gesteld, wat ook een moeilijke zaak is omdat voor degenen die onderdak bieden, de gevolgen daarvan vaak niet te overzien zijn. Iemand die dakloos is lijkt overigens wel aanspraak te kunnen maken op opvang. Zie daarvoor deze uitspraak en dit artikel.