Advocatenkantoor Nass

17 december 2018

Op geld waardeerbare arbeid

Het onverplicht verrichten van werkzaamheden of activiteiten die ook tegen betaling verricht worden, kan leiden tot beëindigen, verlagen en/of terugvorderen van bijstand.

Onder “op geld waardeerbare activiteiten” wordt verstaan activiteiten of arbeid die tegen betaling kunnen wordt verricht. Als je dergelijke activiteiten verricht moet je dat aan de gemeente melden, zodat de gemeente kan beoordelen wat de gevolgen zijn voor het recht op bijstand. Dat kan betekenen dat de bijstand beëindigd of verlaagd wordt. Met welke bedoeling de activiteiten plaats vinden en of je er daadwerkelijk geld voor ontvangt speelt geen rol. Van belang is het inkomen waarover je “redelijkerwijs kan beschikken”. Daarbij speelt ook geen rol of degene voor wie de werkzaamheden verricht zijn, daarvoor betaald zou hebben indien dat een voorwaarde voor het verrichten van de werkzaamheden zouden zijn. In dit geval ging het om iemand die schoonmaakwerkzaamheden verrichtte vanuit goede bedoelingen en om de Nederlandse taal te leren. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat betrokkene daarvoor een uurloon had kunnen bedingen. In dit geval heeft de gemeente het inkomen dat betrokkene geacht werd te kunnen ontvangen schattenderwijs vastgesteld. Het had erger kunnen zijn.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3156