Advocatenkantoor Nass

Afwijzende beschikking UWV niet overgelegd: bijstand ingetrokken

Als een bijstandsgerechtigde niet tijdig voldoet aan een verzoek van de gemeente om stukken over te leggen, kan de gemeente de uitkering intrekken. Als de gemeente de uitkering niet terugvordert en de burger legt de gegevens later alsnog over, hoeft de gemeente de intrekking niet ongedaan te maken, Lees verder>>

Geldt boeteformulier tevens als bezwaarschrift?

Een formulier dat is ingezonden naar aanleiding van een voornemen om een boete op te leggen, kan in bepaalde gevallen worden aangemerkt als een bezwaarschrift tegen een daarmee samenhangende beschikking, waarbij een uitkering met terugwerkende kracht is ingetrokken en wordt teruggevorderd. Of dat het geval kan zijn, lijkt te kunnen afhangen van de inhoud van wat er op dat formulier is aangegeven. Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten? Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij alleen nog terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>