Advocatenkantoor Nass

27 november 2018

Niet verschijnen op gesprek bij ziekte

Bijstand opgeschort – stopgezet – en ingetrokken – beëindigd en gedeeltelijk teruggevorderd, nadat betrokkene twee maal niet op een gesprek was verschenen doordat hij in verband met ziekte bij zijn broer verbleef. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij bij zijn broer had verbleven en even min dat hij ziek was. Ook al zou het verblijf van appellant bij zijn broer vanwege ziekte zijn komen vast te staan, zou het tot zijn verantwoordelijkheid hebben behoord om zorg te dragen voor een adequate behandeling van de post. Dat hij hiertoe wegens ziekte niet in staat was had hij niet gesteld en was ook niet gebleken. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3010