Advocatenkantoor Nass

Bijschrijvingen op bankrekening

Als u een bijstandsuitkering ontvangt brengt de inlichtingenplicht met zich mee dat u zult u iedere cent die op uw bankrekening wordt bijgeschreven zult moeten melden en kunnen verantwoorden. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak

De burger had een bedrag geleend om een schuld te kunnen betalen en kon het bedrag vervolgens bij de gemeente inleveren en moest ook nog eens een boete betalen omdat betrokkene het niet gemeld had. De persoon had het moeten melden omdat deze had moeten begrijpen dat de ontvangst van het bedrag, ook al was het een lening en ook al was deze bestemd om een schuld te betalen, dus niet voor het levensonderhoud, gevolgen kon hebben voor de uitkering. Lees verder>>

Rapport Recht vinden bij de rechtbank

Nadat de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag de rechterlijke macht had opgeroepen bij zichzelf te rade te gaan heeft de beroepsgroep een kritisch rapport uitgebracht. Daarin komt onder meer naar voren dat rechters te makkelijk de kant van de belastingdienst kozen en geconstateerd dat rechtspraak niet altijd de bescherming bood die deze ouders wel verdienden. Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet. Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Mr. W. Nass heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Sociaal-zekerheidsrecht als hoofdrechtsgebied en sociale voorzieningen als sub-rechtsgebied en tuchtrecht als hoofdrechtsgebied en advocatentuchtrecht als sub-rechtsgebied. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>