Advocatenkantoor Nass

15 januari 2010

Onrust over alternatieve "rechtbank"

De alternatieve "rechtbank" e-court heeft tot onrust geleid. Er zijn al vragen in de Tweede Kamer over gesteld en de Raad voor de Rechtspraak heeft er uitdrukkelijk afstand van genomen. Gaat het hier om een illegale activiteit? Nee. Wij hebben hier te maken met arbitrage. Arbitrage is geregeld in artikel 1020 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit betekent o.a. dat een behandeling door e-court alleen mogelijk is als beide partijen daarmee instemmen.

Wat is er dan mis met de alternatieve "rechtbank"? De manier waarop de alternatieve "rechtbank" wordt gepresenteerd kan verwarring wekken. Bij het publiek kan ten onrechte de indruk ontstaan dat wij hier met rechtspraak te maken hebben. Daarnaast zou er mogelijkerwijs sprake van kunnen zijn dat rechters ook als zodanig en misschien onder die titel in de alternatieve "rechtbank" werkzaam zouden kunnen zijn. Dit zou misschien een minder wenselijke ontwikkeling kunnen zijn.

Is het omgekeerde ook mogelijk? De situatie dat rechtspraak wordt gepresenteerd als arbitrage zal zich niet snel voordoen. Wel komt het voor dat overheidsbeschikkingen worden gepresenteerd alsof het een bindend advies zou zijn. Hiervan kan een overheidsinstelling die niet wenst dat de burger van de mogelijkheid van bezwaar en beroep gebruik maakt, zich bedienen. Zo presenteert de Orde van advocaten beschikkingen die op een toevoegingsaudit betrekking hebben als een bindend advies. Of hiermee inderdaad de mogelijkheid van bezwaar en beroep kan worden uitgesloten staat nog niet vast.