Advocatenkantoor Nass

11 februari 2017

Bijstand en geen huissleutel

Weer een uitspraak waaruit blijkt dat een bijstandsuitkering zonder vast woonadres een moeilijke zaak is. Hier betrof het iemand die geen huissleutel had en geen huissleutel kon krijgen. Zie hier de uitspraak

Zie ook Bijstand en geen woonadres