Advocatenkantoor Nass

15 november 2018

Inhouding van ten onrechte ontvangen WW

Aan een uitkeringsspecificatie ligt een besluit (beschikking) ten grondslag. Als een ander daartoe strekkend geschrift van het bestuursorgaan ontbreekt, kan dit besluit zichtbaar worden in een uitkeringsspecificatie. In dat geval kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend. Een eerder genomen besluit kan niet bij elke nieuwe betaling die daaraan ten grondslag ligt door middel van een bezwaarschrift worden getoetst. Dat lijkt wel mogelijk als het bedrag dat in verband met inkomsten op de uitkering in mindering is gebracht, afwijkt van eerder ingehouden bedragen. WW die ten onrechte is ontvangen doordat betrokkene inkomsten niet bij het UWV heeft gemeld, mag de gemeente ook inhouden en hoeft de gemeente niet alsnog uit te betalen als betrokkene deze later aan het UWV moet terugbetalen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3494