Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Contact

 

Kwaliteit

 

Bureaucratie

 

Nieuws

 

Links

 

 

Ontslag


Ontslag wegens niet naleven huisregels

Ontslag na opzetting vaste in tijdelijke dienstbetrekking

Ontslag wegens detentie?

Ontslag wegens onjuiste inlichtingen bij sollicitatie

Ex-LPF-statenlid moet loon ontslagen fractiemedewerker doorbetalen

Ontslag politieagent wegens plichtsverzuim

Ontslag politieambtenaar wegens verwijderen eigen bekeuringen

Matiging loon bij ontslag

Bedrog bij ziekmelding

Ontslag ambtenaar wegens ontvangst "porno-spam"

Gedragscode vereist bij ontslag na pornobezoek

Ontslag wegens stalking

Ontslag en seks

Reorganisatieplan moet worden opgesteld door extern adviseur

Ontslag wegens diefstal van 50 cent

Diefstal niet altijd reden tot ontslag?

Ontslag niet meer naar diensttijd

Ontslag politiemedewerker wegens verdachte vriendin

Nationale Ombudsman start onderzoek ontslagprocedure CWI

Diefstal niet altijd reden tot ontslag?

Onderzoekskosten bij diefstal door werknemer

Weigering aangepaste arbeid bij ziekte geen dringende reden tot ontslag

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontslag wegens onjuiste inlichtingen bij sollicitatie

AA9075

AB1559

AF6613