Advocatenkantoor Nass

Kostendelersnorm toegepast: Ć250,-- per maand geen commerciŽle huurprijs

Partijen waren het er over eens dat de in de huurovereenkomst van 13 oktober 2015 door eiser en [X] overeengekomen huurprijs van Ä 250,- geen commerciŽle huurprijs is. Daarom mocht de gemeente de kostendelersnorm toepassen: huurder en verhuurder werden geacht de kosten te kunnen delen. Dit kon niet meer worden veranderd door ...Lees verder>>

Geen bijstand met terugwerkende kracht

Levensbedreigende ziekte (longkanker) niet aangemerkt als reden waarop betrokkene niet eerder een aanvraag om bijstand had kunnen indienen. Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet. Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>

Bezoek ook de nieuwe website