Advocatenkantoor Nass

15 juli 2016

Oppassen met ondertekenen verklaringen sociaal rechercheurs

Oppassen met het ondertekenen van verklaringen die door een of meer sociaal rechercheurs of handhavingsspecialisten. Een dergelijke verklaring achteraf verbeteren is vrijwel onmogelijk. U bent niet verplicht een dergelijke verklaring te ondertekenen. Lees verder>>

Samen een kind en gezamenlijk hoofdverblijf

Als twee mensen samen een kind hebben en op hetzelfde adres of in dezelfde woonwagen wonen, hebben zij altijd een gezamenlijk hoofdverblijf en wordt hun leefsituatie altijd aangemerkt als een gezamenlijke huishouding, ook al leven zij op dat adres of in die woonwagen geheel gescheiden van elkaar.
Lees verder

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij alleen nog terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>