Advocatenkantoor Nass

Inhouding van ten onrechte ontvangen WW

Aan een uitkeringsspecificatie ligt een besluit (beschikking) ten grondslag. Als een ander daartoe strekkend geschrift van het bestuursorgaan ontbreekt, kan dit besluit zichtbaar worden in een uitkeringsspecificatie. In dat geval kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend. Een eerder genomen besluit kan niet bij elke nieuwe betaling die daaraan ten grondslag ligt door middel van een bezwaarschrift worden getoetst. Dat lijkt wel mogelijk als het bedrag dat in verband met inkomsten op de uitkering in mindering is gebracht, afwijkt van eerder ingehouden bedragen. WW die ten onrechte is ontvangen doordat betrokkene inkomsten niet bij het UWV heeft gemeld, mag de gemeente ook inhouden en hoeft de gemeente niet alsnog uit te betalen als betrokkene deze later aan het UWV moet terugbetalen. Lees verder>>

Laag watergebruik

Een extreem laag watergebruik kan een reden zijn tot terugvordering van bijstand. Het lijkt er op dat alleen al een zeer laag watergebruik daartoe voldoende is. Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet. Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>